אני מקבל על עצמי לעשות בכרכת המזון בשביל הגאולה

Leave a Reply